Kontakt
Otevírací doba
Stěna
Po - Pá: 10:00 - 21:00
So: 10:00 - 20:00
Ne: 12:00 - 21:00

Prodejna
Po - So: 10:00 - 19:00
Ne: 12:00 - 19:00

Restaurace
Po - Ne: 11:00 - 23:00

Kontakt:
Prodejna a stěna:
Tel.: 495 428 308
Email: info @ stenahk.cz

Restaurace:
Tel.: 774 807 774
Email: restauracestena @ seznam.cz

Stěnahk.cz na Facebooku
Novinky

Gasherbrum 2 - rozhovor s členy expedice

Gasherbrum 2 - rozhovor s členy expedice

Za pár týdnů odlétá našich deset statečných dobrodruhů do Pákistánu....

Horolezecká stěna OTEVŘENA

Horolezecká stěna OTEVŘENA

Od pondělí 24.5.2021 Horolezecká stěna OTEVŘENA.

Snít a realizovat! Gasherbrum II.

Snít a realizovat! Gasherbrum II.

Každý máme nějaké sny a je jen na nás jestli je budeme realizovat nebo zůstaneme jen u povídání.

Úvod » Kurzy » Akreditované kurzy
Akreditované kurzy

Akreditované kurzy

Zkouška profesní kvalifikace

 

DAP SPORT s.r.o. vypisuje zkoušku profesní kvalifikace Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, po jejímž úspěšném složení můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

LOKACE: ČR, Krkonoše, Špindlerův Mlýn

TERMÍN: 16.-17.5.2021

PŘED ZAHÁJENÍM ZKOUŠKY JE NUTNÉ PŘEDLOŽIT TYTO DOKLADY:

  • občanský průkaz (cestovní pas)
  • potvrzení od sportovního lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu průvodcovské činnosti horské v rozsahu profesní kvalifikace (viz. „zdravotní podmínky“ povolání v Národní soustavě povolání – http://katalog.nsp.cz/…/102630.html),
  • řádné zdravotní a úrazové pojištění kryjící rizika pohybu v horách po dobu zkoušky
  • na začátku zkoušky proběhne seznámení s BOZP a PO v místě zkoušky.

VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY – OKRUH HODNOCENÍ: 

Požadované znalosti, dovednosti a techniky jsou velmi detailně definované v kvalifikačním a hodnotícím standardu na https://www.narodnikvalifikace.cz/…ici-standard

VÝSTUP HODNOCENÍ:

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence.

Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil.

Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

V případě úspěšného složení zkoušky je výstupem Osvědčení profesní kvalifikace Horský průvodce (kód: 65–020-M)

PŘIHLÁŠKY:

Emailem na ridermisa@seznam.cz. Následně Vám bude zaslán přihláškový formulář k vyplnění údajů požadovaných Ministerstvem pro místní rozvoj a akreditační komisí. Poté Vám zašleme formální Pozvánku k účasti na zkoušce, s řadou doplňujících informací a pokynů.

 

CENA ZKOUŠKY:

5.000,- Kč/osoba, k uhrazení bezhotovostně před zahájením zkoušky. Na místě bude v hotovosti vybírán poplatek 1.000,- Kč za pronájem místností k odpočinku, hygieně a stravování. Cena zkoušky nezahrnuje stravu (bude možno pořídit na místě v rámci hromadného stravování) a dopravu, kterou si žadatelé o zkoušku organizují samostatně.

COVID:

Kapacita každé zkoušky je omezena podle platných nařízení Vlády v oblasti Covid. Při zahájení zkoušky vyžadujeme negativní Covid test (PCR nebo ATG) ne starší než 72 hodin. V průběhu zkoušky pak žádáme o dodržování nezbytných anti-Covid opatření.


 

Instruktor/ka skalního lezení

Přípravný kurz je vhodný pro všechny lezce, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti sportovního a tradičního lezení. Absolvent kurzu bude schopen poskytnout první pomoc ve skalním terénu včetně záchranných lanových technik, bude znát metodickou řadu pro bezpečné vedení výuky lezení na skalách až po vícedélky, štandy a činnosti na nich, vlastní jištění

 

Po ty co se tím chtějí živit bude důležitá zkouška, jejímž výstupem je osvědčení o profesní kvalifikaci Instuktor/Instruktorka lezení na skalách (kód: 74-034-M) dle kritérii Národní soustavy vzdělávání.

 

Termín kurzu:

1. Blok (stěna): 3. - 5. 9. 2021

2. Blok (skály): 7. - 10. 10. 2021

3. Blok (skály): 14. - 15. 10. 2021

Zkouška profesní způsobilosti: 16. - 17.10. 2021

Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s cesty o obtížnosti min. 5 UIAA na skalách, doložený seznam výstupů, lékařské potvrzení

Výstup po úspěšném složení zkoušky: osvědčení o profesní kvalifikaci Instuktor/Instruktorka lezení na skalách (kód: 74-034-M)

Cena: 5000,- přípravný kurz  +  5000,- zkouška

Cena zahrnuje: vstupy na stěnu, lektorné, vydání osvědčení, zkoušku profesní kvalifikace

Cena nezahrnuje: osobní náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním účastníka kurzu

Náplň kurzu:

dle kvalifikačního standardu národní soustavy vzdělávání odkaz zde: https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1858-instruktorinstruktorka_lezeni_na_skalach/revize-2648

bozp, oblékání, uzlování, jištění, lezení, pády, štandování, slaňování, dopomocné a záchranné techniky, první pomoc, techniky lezení, specifika výuky podle věku, kompenzace, práce s průvodci, ….

 

Přihlášky: do 20. 8. 2021, info@stenahk.cz, +420 495428308 Mgr. Michal Veselý

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Průvodcovská činnost horská

Kurz je určen pro průvodce cestovních kanceláří, pro pedagogické pracovníky, provozovatele soukromích horolezeckých škol, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech.

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Průvodcovská činnost horská. Na toto osvědčení je možno získat živnostenský list pro danou činnost.

Akreditovaný kurz MŠMT (číslo akreditace 032/2018-50)

Podmínky pro absolvování kurzu:
Frekventanti se středoškolským vzděláním, kteří mají základní znalosti lezení a pohybu v horách. Kandidát musí doložit seznam absolvovaných túr, podat řádně vyplněnou přihlášku a zaplatit kurzovné.
 

Obsahová náplň vzdělávacího programu Průvodcovská činnost horská:

Frekventanti jsou připraveni plánovat turistické akce. Umí vést klienty nebo skupiny v horském terénu nebo jiných místech přírodního či kulturního významu spojené s vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu a odborného výkladu k místu pobytu. Při vedení tůry klade maximální důraz na bezpečnost klientů.

Absolvent kurzu je schopen poskytnout základní první pomoci. Umí přivolat odbornou pomoc a v případě její nedostupnosti zajistí adekvátní transport postiženého.

Umí poradit v otázkách potřebného vybavení (výstroj, výzbroj) a má dostatečný zásobník tůr.

 Teoretická část:

 Průvodce-právní základ, Anatomie a fyziologie sportovní činnosti, Víživa a pitný režim, Sportovní trénink – skladba, metody a prostředky, Základy psychologie vedení skupiny, plánování tůry. Řešení krizových situací na akci, Cestovní ruch-historie a legislativa, podmínky podnikání a pojištění, Sestavení itineráře a organizace zájezdu, Materiál – výstroj, výzbroj, Horolezectví-historie, pravidla, klasifikace obtížnosti, disciplíny, diagnostika nebezpečných situací. Pohyb v terénu-přechod ledovce, vodního toku, zajištěné cesty, Orientace - mapa, GPS, Meteorologie, První pomoc - určení druhu a rozsahu poranění, zásady poskytování, volání ZZS, techniky transportu. Základní vybavení lékárničky, Ochrana přírody - pravidla pohybu v národních parcích a rezervacích.

 

Praktická část:

Výstroj výzbroj, Výbava pro jednodenní a vícedenní akce, Orientace-mapy, GPS navigace, výškoměr a baromet, Práce s průvodcem, Plánování tůry - délka, náročnost a časový plán. Únikové trasy, Vedení zájezdu - organizace, komunikace, deník, Pohyb v terénu - vodní tok, suť, skála, sníh, led, smíšený terén, Základy lanových technik - lezení, jištění, slaňování (různé způsoby), prusíkování, Budování postupových jistících bodů v různém terénu s ohledem na bezpečnost, Transport zraněného, Lavinová prevence, První pomoc, nácvik poskytování první pomoci, techniky ošetření, poranění pohybového aparátu, bezvědomí, šok, resuscitace, úrazy chladem, základy záchrany tonoucího, Metodické výstupy – naplánování tůry a její uskutečnění (vedení skupiny v terénu
 

Cena: 10 500,-


Kurz má dotaci 155 hodin rozdělených do 4 bloků.


Termín:  

5. - 8. 11. 2020 Blatiny

19. - 22. 11. 2020 Karlov

3. - 6. 12 2020 Čapkova chata

8. - 11. 4. 2021 Blatiny

Podmínky pro přijetí: řádně podaná přihláška do 15. října 2020, středoškolské vzdělání

Více informací na horolezecké stěně u Mgr. Michala Veselého.
Kurzy se konají za minimálního počtu 5 osob na kurz.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instruktor lezení na umělých stěnách

Přípravný kurz je vhodný pro všechny lezce, kteří si chtějí prohloubit své znalosti a dovednosti v oblasti lezení na umělé stěně. Absolvent kurzu bude znát metodickou řadu pro bezpečné vedení výuky lezení na umělých stěnách, bude předcházet nebezpečným situacím a bude znalý v poskytnutí první pomoci. Bude mít dostatečný zásobník cviků a her pro zahřívání před lezením a kompenzačních cvičení po lezení.

 

Po ty co se tím chtějí živit bude důležitá zkouška, jejímž výstupem je osvědčení o profesní kvalifikaci Instuktor/Instruktorka lezení na umělých stěnách (kód: 74-031-M) dle kritérii Národní soustavy vzdělávání.

 

Termín kurzu:

1. Blok (stěna): 3. - 5. 9. 2021

Zkouška profesní způsobilosti: 2. - 3.10. 2021

Vstupní podmínky: věk minimálně 18 let, být schopen lézt s cesty o obtížnosti min. 5 UIAA na skalách, doložený seznam výstupů, lékařské potvrzení

Výstup po úspěšném složení zkoušky: osvědčení o profesní kvalifikaci Instuktor/Instruktorka lezení na skalách (kód: 74-031-M)

Cena: 3000,- přípravný kurz  +  4000,- zkouška

Cena zahrnuje: vstupy na stěnu, lektorné, vydání osvědčení, zkoušku profesní kvalifikace

Cena nezahrnuje: osobní náklady spojené s dopravou, ubytováním a stravováním účastníka kurzu

Náplň kurzu:

dle kvalifikačního standardu národní soustavy vzdělávání odkaz zde: https://narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1823-Instruktorinstruktorka_lezeni_na_umelych_stenach/revize-2368

bozp, oblékání, uzlování, jištění, lezení, pády, štandování, slaňování, první pomoc, techniky lezení, specifika výuky podle věku, kompenzace, ….

 

Přihlášky: do 20. 8. 2021, info@stenahk.cz, +420 495428308 Mgr. Michal Veselý 


 

 

Instruktor skialpinismu

Úvod ke kurzu

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele soukromých horolezeckých škol, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech, učitele lyžování atd. Osvojení teoretických znalostí, praktických dovedností s důrazem na bezpečnost a získání dalších nutných zkušeností pro působení ve funkci Instruktor skialpinismu.

Cílem je získání osvědčení o rekvalifikaci ,,Instruktor skialpinismu".  Na toto osvědčení je možno získat živnostenský list pro danou činnost a pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, je možnost zaplatit kurzovné v rámci rekvalifikace. Platnost osvědčení je doživotní.

 Akreditovaný kurz MŠMT (číslo akreditace 032/2018-50)

Cena: 11.900,- Kč    
                                                                                                              

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory. V ceně není zahrnuto: doprava, ubytování a strava.

Požadavky: středoškolské vzdělání, základní znalosti pohybu na skialpinistických lyžích, řádně vyplněná přihláška se seznamem túr a zaplacení

 Obsah kurzu

Kurz má dotaci 155 hodin a je rozdělen do 4 bloků

1. Blok – Krkonoše 3 noci  - právní základ, anatomie a fyziologie sportovní činnosti, základy psychologie, vedení skupiny,  lavinová problematika, meteorologie, klasifikace výstupů, historie skialpinismu, pravidla plánování a výpočet času túry, výstroj, výzbroj, ochrana přírody, první pomoc
 

2. Blok – Krkonoše 3 noci - základní pohyby na skialpinistických lyžích, plánování a vedení túry, orientace, sjezdové lyžování, lavinová prevence, nouzový bivak.

3. Blok – Krkonoše 3 noci - bezpečné chování na túře (výstup, sjezd), údržba skialpinistického vybavení, orientace za snížené viditelnosti, lavinová nehoda (principy hledání), první pomoc při lavinové nehodě, transport zraněného, nouzový bivak

4. Blok – Krkonoše 3 noci - metodické výstupy – naplánování túry a její uskutečnění (vedení skupiny v terénu), řešení krizových situací, lavinová problematika,

Kurz bude ukončen zkouškami – písemným testem, metodickým výstupem a praktickými ukázkami (vedení stopy, sjíždění ve volném terénu, orientace, vyhledávání zasažených lavinou, první pomoc)

Termíny:

3. – 6.prosince 2020  Čapkova chata

7. – 10.1.2021    Brádlerovy boudy

21. – 24.1.2021 Javoří mlýn

29. – 31.1.2021 Brádlerovy boudy

Kurz se uskuteční za minimální počtu účastníků: 5

Změna termínu  a učiva vyhrazena, více informací u Mgr. Michala Veselého.

Přihlášky podávejte osobně na prodejně Stěny HK nebo zasílejte na email info@stenahk.cz do 15. listopadu 2020

 

 

Změna termínů kurzů je možná po domluvě s již přihlášenými!

© 2013-2021, Lezecká stěna - Hradec Králové.

Realizace a SEO: CCN PLUS s.r.o.