Kontakt
Otevírací doba
Stěna
Po - Pá: 10:00 - 21:00
So: 10:00 - 20:00
Ne: 12:00 - 21:00

Prodejna
Po - So: 10:00 - 19:00
Ne: 12:00 - 19:00

Restaurace
Po - Ne: 11:00 - 23:00

Kontakt:
Prodejna a stěna:
Tel.: 495 428 308
Email: info @ stenahk.cz

Restaurace:
Tel.: 774 807 774
Email: restauracestena @ seznam.cz

Stěnahk.cz na Facebooku
Novinky

Prohlášení k aktuální situaci 14.9.2020 (COVID19)

Prohlášení k aktuální situaci 14.9.2020 (COVID19)

V našem prohlášení najdete odpovědi na časté dotazy, jak je to s rouškami a lezením na stěně...

Úvod » Kurzy » Akreditované kurzy
Akreditované kurzy

Akreditované kurzy

Instruktor skalního lezení

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech a provozovatele soukromých horolezeckých škol.
Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor skalního lezení. Na toto osvědčení je možno získat živnostenský list pro danou činnost.
 

Akreditovaný kurz MŠMT (číslo akreditace 032/2018-50)
 

Kurz má dotaci 150 hodin rozdělených do 4 bloků.
 

1. Blok 2 noci - umělá stěna Hradec Králové

zdravověda, první pomoc, fyziologie sportovní činnosti, výživa, pitný režim
strečink, rozcvičení, základy psychologie a pedagogiky, výstroj, výzbroj
materiál pro zajišťování, historie horolezectví, druhy horolezectví
styly lezení, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny
lezecké závody.

 

2. Blok 2 noci - umělá stěna Hradec Králové

rozcvičení, strečink, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, budování stanoviště, prusíkování, techniky vytahování spolulezce, stavba lezeckých cest
hry na umělé stěně, nácvik záchrany spolulezce
 

3. Blok 3 noci - skály na Vysočině

práce s průvodcem, postupové jistící body, budování stanoviště, lezení toprope, lezení na 1. konci lana, záchrana spolulezce ve stěně, různé způsoby slaňování, metodický výstup
 

4. Blok 3 noci - skály na Vysočině

dopomoc druholezci směrem nahoru a dolů, záchrana spolulezce ve stěně, záchranka, metodický výstup

Zkoušky

písemný test, ukázka lezení a slanění, uzly, ...,  metodický výstup
 

Cena:  7900,-

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory. V ceně není zahrnuto: doprava, ubytování a strava.

Termíny:

12. – 14.3. 2021    Blok na stěně

 19. – 21.3. 2021   Blok na stěně

 8. - 11. 4. 2021      Blok na skalách Blatiny

29. 4. - 2.5. 2021   Blok na skalách Blatiny

Podmínky pro přijetí: řádně podaná přihláška do 1.3. 2021, středoškolské vzdělání.

Více informací na horolezecké stěně u Mgr. Michala Veselého.

Kurzy se konají za minimálního počtu 5 osob na kurz.

 

 

      

 

 

 

 

 

 

Průvodcovská činnost horská

Kurz je určen pro průvodce cestovních kanceláří, pro pedagogické pracovníky, provozovatele soukromích horolezeckých škol, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech.

Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Průvodcovská činnost horská. Na toto osvědčení je možno získat živnostenský list pro danou činnost.

Akreditovaný kurz MŠMT (číslo akreditace 032/2018-50)

Podmínky pro absolvování kurzu:
Frekventanti se středoškolským vzděláním, kteří mají základní znalosti lezení a pohybu v horách. Kandidát musí doložit seznam absolvovaných túr, podat řádně vyplněnou přihlášku a zaplatit kurzovné.
 

Obsahová náplň vzdělávacího programu Průvodcovská činnost horská:

Frekventanti jsou připraveni plánovat turistické akce. Umí vést klienty nebo skupiny v horském terénu nebo jiných místech přírodního či kulturního významu spojené s vedením a kontrolou itineráře, zajištěním programu a odborného výkladu k místu pobytu. Při vedení tůry klade maximální důraz na bezpečnost klientů.

Absolvent kurzu je schopen poskytnout základní první pomoci. Umí přivolat odbornou pomoc a v případě její nedostupnosti zajistí adekvátní transport postiženého.

Umí poradit v otázkách potřebného vybavení (výstroj, výzbroj) a má dostatečný zásobník tůr.

 Teoretická část:

 Průvodce-právní základ, Anatomie a fyziologie sportovní činnosti, Víživa a pitný režim, Sportovní trénink – skladba, metody a prostředky, Základy psychologie vedení skupiny, plánování tůry. Řešení krizových situací na akci, Cestovní ruch-historie a legislativa, podmínky podnikání a pojištění, Sestavení itineráře a organizace zájezdu, Materiál – výstroj, výzbroj, Horolezectví-historie, pravidla, klasifikace obtížnosti, disciplíny, diagnostika nebezpečných situací. Pohyb v terénu-přechod ledovce, vodního toku, zajištěné cesty, Orientace - mapa, GPS, Meteorologie, První pomoc - určení druhu a rozsahu poranění, zásady poskytování, volání ZZS, techniky transportu. Základní vybavení lékárničky, Ochrana přírody - pravidla pohybu v národních parcích a rezervacích.

 

Praktická část:

Výstroj výzbroj, Výbava pro jednodenní a vícedenní akce, Orientace-mapy, GPS navigace, výškoměr a baromet, Práce s průvodcem, Plánování tůry - délka, náročnost a časový plán. Únikové trasy, Vedení zájezdu - organizace, komunikace, deník, Pohyb v terénu - vodní tok, suť, skála, sníh, led, smíšený terén, Základy lanových technik - lezení, jištění, slaňování (různé způsoby), prusíkování, Budování postupových jistících bodů v různém terénu s ohledem na bezpečnost, Transport zraněného, Lavinová prevence, První pomoc, nácvik poskytování první pomoci, techniky ošetření, poranění pohybového aparátu, bezvědomí, šok, resuscitace, úrazy chladem, základy záchrany tonoucího, Metodické výstupy – naplánování tůry a její uskutečnění (vedení skupiny v terénu
 

Cena: 10 500,-


Kurz má dotaci 155 hodin rozdělených do 4 bloků.


Termín:  

5. - 8. 11. 2020 Blatiny

19. - 22. 11. 2020 Karlov

3. - 6. 12 2020 Čapkova chata

8. - 11. 4. 2021 Blatiny

Podmínky pro přijetí: řádně podaná přihláška do 15. října 2020, středoškolské vzdělání

Více informací na horolezecké stěně u Mgr. Michala Veselého.
Kurzy se konají za minimálního počtu 5 osob na kurz.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instruktor lezení na umělých stěnách

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele umělých stěn, dozor na umělých stěnách a vedoucí sportovních kroužků.
Absolvent kurzu obdrží osvědčení: Instruktor lezení na umělých stěnách. Na toto osvědčení nelze získat Živnostenský list pro danou činnost.


Akreditovaný kurz MŠMT (číslo akreditace 032/2018-50)


(Na tento kurz nelze otevřít živnost, k otevření živnosti je třeba si dodělat instruktora skalního lezení)

 

Obsah kurzu:
zdravověda, první pomoc, fyziologie sportovní činnosti, výživa, pitný režim, strečink, rozcvičení, základy psychologie a pedagogiky, výstroj, výzbroj, materiál pro zajišťování, historie horolezectví, druhy horolezectví, styly lezení, obtížnost, stupnice, bezpečnost, stavba umělé stěny, lezecké závody, rozcvičení, strečink, technika lezení, uzlování, navazování, jištění, zaseknutí jistící pomůcky, slaňování, bouldering, spouštění spolulezce, budování stanoviště prusíkování, stavba lezeckých cest, hry na umělé stěně


Cena: 3750,-

Kurz má dotaci 60 hodin rozdělených do 2 bloků.

Termíny kurzu:

12. – 14.3. 2021 Blok stěna Hradec Králové

19. – 21.3. 2021 Blok stěna Hradec Králové

Podmínky pro přijetí: řádně podaná přihláška do 1.3. 2021, středoškolské vzdělání.
Více informací na horolezecké stěně u Mgr. Michala Veselého.
Kurzy se konají za minimálního počtu 5 osob na kurz. 


 

 

Instruktor skialpinismu

Úvod ke kurzu

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky, provozovatele soukromých horolezeckých škol, vedoucí a instruktory v horolezeckých oddílech, učitele lyžování atd. Osvojení teoretických znalostí, praktických dovedností s důrazem na bezpečnost a získání dalších nutných zkušeností pro působení ve funkci Instruktor skialpinismu.

Cílem je získání osvědčení o rekvalifikaci ,,Instruktor skialpinismu".  Na toto osvědčení je možno získat živnostenský list pro danou činnost a pro zájemce, kteří jsou v evidenci Úřadu práce, je možnost zaplatit kurzovné v rámci rekvalifikace. Platnost osvědčení je doživotní.

 Akreditovaný kurz MŠMT (číslo akreditace 032/2018-50)

Cena: 11.900,- Kč    
                                                                                                              

Cena zahrnuje: kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory. V ceně není zahrnuto: doprava, ubytování a strava.

Požadavky: středoškolské vzdělání, základní znalosti pohybu na skialpinistických lyžích, řádně vyplněná přihláška se seznamem túr a zaplacení

 Obsah kurzu

Kurz má dotaci 155 hodin a je rozdělen do 4 bloků

1. Blok – Krkonoše 3 noci  - právní základ, anatomie a fyziologie sportovní činnosti, základy psychologie, vedení skupiny,  lavinová problematika, meteorologie, klasifikace výstupů, historie skialpinismu, pravidla plánování a výpočet času túry, výstroj, výzbroj, ochrana přírody, první pomoc
 

2. Blok – Krkonoše 3 noci - základní pohyby na skialpinistických lyžích, plánování a vedení túry, orientace, sjezdové lyžování, lavinová prevence, nouzový bivak.

3. Blok – Krkonoše 3 noci - bezpečné chování na túře (výstup, sjezd), údržba skialpinistického vybavení, orientace za snížené viditelnosti, lavinová nehoda (principy hledání), první pomoc při lavinové nehodě, transport zraněného, nouzový bivak

4. Blok – Krkonoše 3 noci - metodické výstupy – naplánování túry a její uskutečnění (vedení skupiny v terénu), řešení krizových situací, lavinová problematika,

Kurz bude ukončen zkouškami – písemným testem, metodickým výstupem a praktickými ukázkami (vedení stopy, sjíždění ve volném terénu, orientace, vyhledávání zasažených lavinou, první pomoc)

Termíny:

3. – 6.prosince 2020  Čapkova chata

7. – 10.1.2021    Brádlerovy boudy

21. – 24.1.2021 Javoří mlýn

29. – 31.1.2021 Brádlerovy boudy

Kurz se uskuteční za minimální počtu účastníků: 5

Změna termínu  a učiva vyhrazena, více informací u Mgr. Michala Veselého.

Přihlášky podávejte osobně na prodejně Stěny HK nebo zasílejte na email info@stenahk.cz do 15. listopadu 2020

 

 

Změna termínů kurzů je možná po domluvě s již přihlášenými!

© 2013-2020, Lezecká stěna - Hradec Králové.

Realizace a SEO: CCN PLUS s.r.o.