Kontakt
Otevírací doba
Stěna
Po - Pá: 10:00 - 21:00
So: 10:00 - 20:00
Ne: 12:00 - 21:00

Prodejna
Po - So: 10:00 - 19:00
Ne: 12:00 - 19:00

Restaurace
TRVALE UZAVŘENO

Kontakt:
Prodejna a stěna:
Tel.: 495 428 308
Email: info @ stenahk.czStěnahk.cz na Facebooku
Novinky

Report z Hradeckého lezeckého poháru 2024

Report z Hradeckého lezeckého poháru 2024

Dne 7. 4. 2024 se na Horolezecké stěně v Hradci Králové konaly dětské a studentské závody v několika kategoriích.

TESTOVAČKA OCÚN!!!

TESTOVAČKA OCÚN!!!
!Hojahoj všem lezcům a lezkyním!
 
Blíží se testovačka lezeček OCÚN! ČTI DÁL >>>

 

Opravené lezečky jsou tu!!!

Opravené lezečky jsou tu!!!

Právě dorazila nová várka opravených lezeček z Restday! Čti dál...>>

 

Úvod » Lezecká stěna » Provozní řád
Provozní řád

Provozní řád

Provozovatel:

DAP sport s.r.o
Blodkova 256
Hradec Králové 2
Výrobce: Makak climbing s.r.o.
Lesní 45
Jablonec nad Nisou


Lezecká stěna je určena pouze pro výcvik volného lezení, pro výcvik lezení v rámci hodin tělesné výchovy a k pořádání soutěží.
Účastník tréninku: účastníkem tréninku se rozumí každá osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění, nebo se zdržuje v prostoru stěny (tj. V části tělocvičny, nad kterou je stěna postavena).
Odborný dozor (služba): odborný dozor může vykonávat osoba uvedená na přiloženém seznamu (instruktor, cvičitel nebo osoba zmocněná provozovatelem)


VŠICHNI ÚČASTNÍCI TRÉNINKU LEZOU NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.


Osoby mladší 15 let mohou provádět výcvik pouze pod přímým dohledem osoby starší 18 let!

Zároveň svým podpisem potvrdily seznámení se s Provozním řádem a tím i povinnost se podřídit všem jeho ustanovením. Povinni jsou rovněž podřídit se pokynům odborného dozoru – služby, a dodržovat zásady bezpečného lezení:

K lezení používat oficiálně schválené horolezecké pomůcky s certifikátem UIAA – horolana o průměru 9,9 – 12 s nepoškozeným opletem, úvazek (mládež do 15 let v rámci výcviku kombinovaný úvazek), expresky, karabiny a jistící pomůcky. Vhodná lezecká obuv nesmí poškozovat povrch stěny a podlahu tělocvičny. V případě používání magnézia nedoporučujeme práškové, ale tzv. Chalk balls – šetřič magnesia.

Lezec je povinen se před lezením navázat a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský, protisměrný osmičkový. ZAKAZUJE SE NAVAZOVAT NA LANO POMOCÍ KARABINY!!!

Lezec je povinen se při lezení jisti. Sólový trénink je zakázán. Sólolezení (bez navázání na lano) je povoleno pouze jako bouldering a to do výšky prvního postupového jištění (nýt + expreska) v celé šířce stěny a to pouze v případě, že se nad sólolezcem nenachází prvolezec, který ještě nemá zapnuté minimálně tři jištění.

Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body. Každý jistící bod musí být zapnut nejpozději ve výši kolen.

Lezec nesmí při výstupu odbočit z linie své cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky tréninku. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou lezců. ZAKAZUJE SE JIŠTĚNÍ DVOU LEZCŮ NAJEDNOU VE STEJNÉ KARABINĚ POSTUPOVÉHO JIŠTĚNÍ!!!

Druholezec je povinen lézt na laně blíže u stěny a ukončit výstup v takovém místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová jištění!!!

Jistící je povinen věnovat se jištění po celou dobu výstupu i spouštění a povolovat či dobírat lano tak, aby minimalizoval délku případného pádu. Pád musí zachytit tak, aby pokud možno nedošlo ke zranění prvolezce, ostatních účastníků tréninku, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či horolezeckých pomůcek. Pády vždy chytejte s prokluzem – dynamicky. Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny.

Dobírání v jistícím bodě je zakázáno, stejně jako nácvik stavění apod. Spouštění probíhá zásadně plynule s ohledem na ostatní účastníky tréninku.

Osobám, které právě nelezou nebo nejistí, je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou.

Nedoporučuje se lézt s horním jištěním, vyjma části stěny s trvale pověšenámi lany, která slouží pro výcvik začínajících lezců.

K lezení lze použích instalovaných chytů, nikoliv okrajů stěny.

Upravování stávajících cest není bez vědomí služby povoleno.

V případě zjištění uvolněného chytu nebo jistícího prostředku je účastník tréninku povinen na tuto okolnost upozornit službu a případně i lezce, který do takto narušené cesty chce nastoupit.

Při osazování nových chytů nebo jejich výměně je třeba zajistit, aby se v prostoru pod tímto místem nezdržovali žádní účastníci tréninku.

V prostoru celé tělocvičny je zakázané konzumovat občerstvení, alkoholické nápoje a kouřit.

Každý účastník tréninku je povinen chovat se tak, aby neohrožoval, ani neomezoval ostatní účastníky a při úrazu ihned poskytl první pomoc a neprodleně sám, nebo prostřednictvím služby, přivolal lékaře.

Každý účastník tréninku, který zjistí porušování ustanovení tohoto Provozního řádu je povinen příslušnou osobu upozornit na dodržování výše uvedených ustanovení.

V případě, že to nepovede k nápravě, je třeba informovat službu.

Provozovatel a jím zmocněný zástupce (služba) je oprávněn kdykoliv vykázat z tělocvičny osobu, která porušuje ustanovení Provozního řádu a to bez vrácení vstupného.

Tento PŘ má provizorní charakter a provozovatel si vyhrazuje právo dle potřeby měnit jeho jednotlivá ustanovení. Veřejnosti přístupný (viditelně vyvěšený) PŘ je závazný pro všechny, kteří provádějí jakoukoliv činnost v tělocvičně.

Celý objekt lezecké stěny je monitorován průmyslovými kamerami, z důvodu porušování provozního řádu. Provozovatel záznam použije pouze ke své potřebě.

© 2013-2024, Lezecká stěna - Hradec Králové.

Realizace a SEO: CCN PLUS s.r.o.